SVEST O STVARNOSTI-ZEITGEIST

DRUGI ZAKON PRIRODE

 Jedina konstanta u prirodi je promena i ljudska shvatanja su uvek u procesu promene i preobražaja.

 Sve ono što danas smatramo konačnom istinom, ne znači da će ona važiti i sutra. Nema konačne istine u univerzumu koji se konstantno širi.  I to se odnosi i na ovo što čitate u ovom tekstu. Čak i kada se određeni prirodni fenomeni učine empirijski zasnovanim, po važećim naučnim standardima,  javljaju se nove teorije koje menjaju kompletnu predstavu o istom fenomenu.

Rečima C.J.Keyser-a

 "Apsolutna izvesnost je privilegija neobrazovanih i fanatika."

Letimičan pogled na nekada važeće teorije da je zemlja ravna, da se sunce okreće oko zemlje nam govori da je intelektualna promena stalna, i da ljudi moraju ostati otvorenog uma za nova saznanja, čak iako to saznanje ugrožava osećaj identiteta pojedinca.  Nažalost, usputna posledice evolucije kulture je prožimanje ega kroz verovanja i vrednosti.  Religija, na primer, nastoji da očuva poimanje sveta nastalo hiljadama godina ranije. Religiozne ideje su osmišljene na način da uslovljavaju i prete metafizičkim konsekvencama (pakao i raj) sve one koji se suprotstavljaju religioznom učenju. Otuda mnogi i dalje, iz straha održavaju religiozne svetonazore, odbijajući nova stanovišta koja  im mogu pomoći u životu. Religija nije usamljena u ovome, jer mnogi ljudi su skloni da poveruju da ono što smatraju ispravnim i istinitim je i  empirijski ispravno. Ovo naravno dobija puni smisao u savremenom svetu koji omalovažava one koji sumnjaju.

 Sve što mislimo i znamo su zapravo verovatnoće, koje se savremenim analitičkim metodama mogu rangirati na skali od najmanje do veoma velike verovatnoće. Ali ne na osnovu ljudskog mišljenja i subjektivnosti, već na osnovu povratne reakcije prirodnog okruženja.

Kompletan tekst u izvornom obliku

 


Zašto će vaš svet postati daleko manji?

Izvod recenzije Bill St.Arnaud-a nove knjige Jerry Rubin-a"Zašto će vaš svet postati daleko manji?"

                           

Mali Svet

G-din Rubin dugoročno prognozira neumoljiv rast cena nafte ( preko 200$ za barel do 2012. ili ranije) izazvan padom proizvodnje i porastom tražnje. I pokušava da predpostavi koliko će svet morati da se promeni kako bi se prilagodio novoj realnosti.

"Mislim, da će to biti povratak u prošlost... u smislu ponovnog oživljavanja lokalnog tržišta"- Jeff Rubin

Kao i mnogi proroci naftne krize , Rubin je pristalica "peak oil" teorije- po kojoj je svet veoma blizu vrha eksploatacije nafte i da sledi dugo i sporo opadanje proizvodnje, kako ekonomična polja presušuju a novi izvori postaju sve teži za eksploataciju, a  samim tim i sve skuplji.

Ali za razliku od brojnih knjiga koje se bave "peak oil"-om, koje ne idu mnogo dalje od konstatacije " da smo u velikom problemu", zaključci Jerry Rubina su osvežavajuće optimistični.  Njegova vizija budućnosti iscrpljene oskudicom nafte, više liči na uspomene iz prošlosti, kada su ljudi radili i odmarali se blizu svojih domova, jeli lokalnu hranu i kupovali lokalne proizvode, a raširena predgrađa više ličila na  živahne gradove.

"Mislim, da će to zaista preobraziti ekonomiju na način koji ljudi nisu u stanju da zamisle, ali će to, ironično, biti korak unazad."

 Doduše i sam naslov nosi aluziju o glavnoj tezi, tj. da će preskupo gorivo preokrenuti kurs globalizacije jer će svetska trgovina postati drastično skuplja i nepraktična.  Jedina alternativa su nemilosrdni ciklusi ekonomskih  potresa izazvanih kolebanjem cene nafte.

"Po svoj prilici, vrlo brzo ćemo lupati glavom o zid naftnog ograničenja tj. ako i kada  nastupi ekonomski oporavak, ako se izvesne stvari ne promene. I ne mislim da ćemo morati da čekamo pet godina da testiramo Rubinove pretpostavke. Stvari će biti jasnije za šest meseci do godinu dana" zaključuje recezent.

"Istorija nam ukazuje da smo u stanju da se prilagodimo, i da su se stvari razvijale u skladu sa ekonomskim putokazima", kaže on. " Ali da bi došlo do promene... bićemo prinuđeni da preuredimo mnogo toga više, nego što možemo da pretpostavimo."

 


Kraj posredničkih prava na VoIP

                                           

tu, tuuu...

 

 
Vest da će Skype preći na open source FreeSwitch nagoveštava kraj posredničkih prava na VoIP (Voice Over IP) i telefoniju uopšte.

Ideja  VoIP-a je da zaobiđe staru mrežu i međunarodne pozive preusmeri na novu mrežu, sa drugačijim poslovnim modelom. Tarifirajući po bitu, pre nego pojedinačnom pozivu , VoIP je korisnicima doneo značajne uštede i doprineo zameni postojećeg biznis modela.

Otkako je klasična telefonija izbačena iz igre, niko više nije morao prijavljivati međunarodne pozive niti voditi računa o tome koja strana žice će platiti razgovor, dovoljno je namiriti svoju mesečnu obavezu i obilje minuta je na raspolaganju.

Kada je VoIP  bio novina, posrednička priroda Skypa je imala smisla. To je pomoglo da VoIP-u  zaživi u svojinski organizovanom svetu.

Taj svet  intenzivno nestaje , telefonske kompanije očekuje sudbina novinskih kompanija koje gube monopol nad informacijama.

(Otuda ništa ne deluje tako promašeno kao izgovor Telekoma da je prinuđen da podigne cene fiksne telefonije kako bi privukao potencijalnog stranog ulagača, koga ni na vidiku! He,he!)


SVEST O STVARNOSTI-ZEITGEIST

DRUGI DEO-ŠTA JE ZAISTA BITNO ?

POGLAVLJE 3 - ZAKON PRIRODE

               Ako se na trenutak izdvojimo iz društvenog okruženja i na svet pogledamo iz jedne sveobuhvatnije, šire perspektive, vrlo verovatno ćemo postati svesni buke sistema. Drugim rečima, osnovni principi života su potpuno zagušeni i preplavljeni u moru, društvenih, profesionalnih i finansijskih obaveza, uglavnom veštačkih i nametnutih. Uzmimo primer, ekonomske prinude za radom i zaradom koja čoveku ne ostavlja puno izbora. Obično, rad za zaradu ne odslikava suštinske interese konkretne osobe, kao ni društva u celini. Ako pažljivo ispitamo današnja zanimanja, uočićemo da oni imaju zapravo samo jednu funkciju, da podrže ciklus potrošnje.  Ovo je vid tiranije koji strahovito arči živote i resurse. Prodavac osiguranja, to je zanimanje koje je važno za funkcionisanje finansijskog sistema, i nema nikakve veze s prirodom, niti na bilo koji način zaista doprinosi društvu. Isto važi i za berzanske brokere, trgovce i sve u vezi sa finansijama. Ove nekorisne uloge ni na jedan način ne doprinose društvu u celini, njihova prava svrha je izvlačenje i preraspodela bogatstva. Ako zastanemo i procenimo naše napore u rešavanju zaista najvažnijih društvenih problema u današnjem društvu, shvatićemo da zapravo veći deo nas  traći živote na nekorisne stvari. Otuda imamo i obrazovni sistem koji štancuje  usko orijentisane izvršioce poslova, umesto široko i temeljno obrazovanih osoba.  Sve to na osnovu pretpostavke  da je čoveku prirodno potrebno zanimanje, kao da za svakoga od nas postoji jedno od njih koje je ono pravo . Zato i roditelji često pitaju svoju decu čime žele da se bave kada porastu,  često nesvesni koliko na taj način  ometaju  i skrnave  ljudske potencijale.

 Sada ćemo se izdvojiti iz savremene društvene realnosti i razmotriti šta je to istinski, najbitnije za opstanak  čovečanstva.  Pitanje je,

 Koje su to empirijske, naučne činjenice o prirodi,  i kako nam mogu pomoći u organizovanju života na planeti? (Dalje)


Billions and billions...

                           

                     Od sredine prošle godine, vlade vodećih industrijskih zemalja, iza kulisa vode  borbu epskih razmera da sačuvaju i održe sistem finansija u životu. Do sada, Nemačka je upumpala 679 milijardi dolara da stabilizuje bankarski sistem, Velika Britanija je u tu svrhu izdvojila iznos ekvivalentan petini bruto društvenog proizvoda. U međuvremenu, od novembra 2008.god, SAD su potrošile ili se obavezale na povlačenje 7.8 biliona  dolara kako bi stabilizovale oštećen finansijski sektor, što je zapanjujući iznos pribiližan polovini bruto društvenog proizvoda. Čak ni to nije bilo dovoljno da se ojača krv kapitalizma koji je uhvatila hemoragična groznica, koja se prenela i u novu godinu. U februaru, čak je i predsednik Barack Obama (čuvar nade od pre nekoliko meseci) otvoreno upozorio na moguću "katastrofu" ukoliko Kongres ne odobri novih 700 milijardi dolara stimulansa njegovom novom državnom blagajniku Timothy Geithner-u, a takođe najavio novi plan za dodatno zaduživanje od 2.1 biliona dolara. Dow Jones je pao dodatnih 4.6 procenata uprkos ovoj vesti. 

                             Od proleća 2009, vodeće kapitalističke zemlje u Evropi, Severna Amerika i Azija su potrošili ili se obavezali na neverovatan ukupni iznos od 10 biliona dolara, što je suma bez presedana u ljudskoj istoriji. Ako uzmemo primer Maršalov Plan za obnovu Evrope nakon II sv. rata koštao je 9.3 milijardi dolara. Prema UN-u, 195 milijardi dolara bi bilo dovoljno da se iskoreni smrtnost koja ima za uzrok siromaštvo i glad u trećem svetu (uključujući smrtnost od malarije, pothranjivanja i side). Suma koju su političari odvojili da sačuvaju kapitalizam je već 50 puta veća od iznosa koji je potreban da se desetine miliona ljudi spase patnje i preuranjene smrti.                                             

  Da su bogate nacije 10 biliona dolara uložile u zdravstvo, privredu i infrastrukturu trećeg sveta, pre nego u najmoćnije banke i  privatne finansijske institucije, tim novcem bi sigurno otvorile jednu novu epohu istoriji ljudske vrste. Globalnu ljudsku zajednicu u kojoj bi svakom čoveku bila  garantovana podnošljiva egzistencija.

1 bilion=1 000 000 000 000 =1012

1 BILION= HILJADU MILIJARDI= MILION MILIONA

10 BILIONA= 10 HILJADA MILIJARDI = 10 MILIONA MILIONA

I sve to za nepunih godinu dana (­<365)

Carl Sagan je u u svojoj knjizi Milijarde i milijarde…lepo opisao moći i lepote kvantifikacije, na scenu su nastupili bilioni, nakon njih ćemo imati bilijarde, trilione, kvadrilione, kvintilione, sekstilione. Uz sve veći broj milionera, dobili smo i milijardere, kojih je sve više. Zahvaljujući ovoj krizi i bailout-u dobićemo prve bilionere i eksponencijalni rast se nastavlja u nedogled, ali čak su virusi i bakterije "svesni" da eksponencijalni rast ne može trajati beskonačno jer bi ekponenti vrlo brzo sve proždrli. Isti zakon važi i za demografsku eksploziju čiji smo svedoci, ni ovaj rast neće trajati u nedogled,pritom vodeći uzrok naglog porasta stanovništva na zemlji je siromaštvo.

 Siromaštvo više nije posledica tehnološke nemogućnosti da se proizvede dovoljno hrane za sve i osigura podnošljiva egzistencija, već je poseldica načela tržišne ekonomije koja proizvodi za novac tj. zadovoljava potrebe (kakve god da su) isključivo  onih koji imaju novac da te potrebe plate. Rešenje je u iskorenjivanju siromaštva, a ne u međusobnom istrebljenju.  

Sve što nam je potrebno, jeste promena ideja!