Biokolonizacija -Svetsko tržište organa

Prethodno objavljeni  članci:
              Biotenholozi i novi crnoberzijanci života ne tragaju samo za mikrobima, biljkama i životinjama, oni takođe nastoje da prisvoje i organe ljudi širom sveta. Razvoj tehnika transfuzije krvi, plazmafereze i transplantacije organa je spasio  nebrojene živote, ipak ovaj napredak u tehnologiji je stvorio nove rizike posebno za stanovništvo Trećeg sveta.

               Krv, organi, reproduktivni materjal, delovi tkiva, delovi gena i ćelije su odjenom dobile na ceni. Nove tehnologije u medicini su kreirale tražnju za ljudskim organima koja daleko nadmašuje ponudu, pa je svetsko tržište ljudskim organima gotovo preko noći procvetalo. Pod pritiskom javnosti bogatih nacija došlo je do zabrane prodaje ljudskih organa, pa su se preduzimači ustremili ka tržištu Trećeg sveta.

               Transfuzija krvi je prva značajna biološka tehnologija koja je uspešno primenjena u medicini. U poslednje vreme, kako je tehnologija postala sofisticiranija, biotehnološke korporacije su počele da se oslanjaju  na jeftinu krv Trećeg sveta u ostvarivanju profita. Jezivi izveštaji o fenomenu novog vampirizma u Južnoj Americi i Aziji su počeli da pristižu, kako su se otvarali centri za otkup krvi siromašnih. Jedan takav slučaj je postao i široko poznat, naime, radi se o Anastasio Somozi, brutalnom nikaragvanskom diktatoru koji je vladao gotovo pola veka. On je 1970. otvorio centar za prikupljanje krvi "Plazmafereza"  u Managvi. Centar je prikupljao krv siromašnih i pothranjenih, a politički zatvorenici su bili primorani na donaciju. Upada u oči što je centar radio pod nadzorom američke uprave  za hranu i lekove (FDA) a plazma koja je prikupljena je prodavana u SAD i zapadnoj Evropi. Svake godine je prikupljano 100,000 donacija od kojih se dve trećine izvozilo. Ovakvi centri su bez ikakve regulative nastali širom Trećeg sveta.

              I dok je međunarodna trgovina krvlju u Nikaragvi konačno zabranjena, slični centri nastavljaju rad a SAD i Evropa i dalje zarađuju od svetskog tržišta krvi. Do kraja osamdesetih, SAD su postale vodeći igrač na tržištu proizvoda krvne plazme. SAD su otuda stekle epitet OPEC-a  za krv.

              Tenhnologija transfuzije je napravila prodor koji je vodio stvaranju međunarnodnog tržišta delovima tela i organima. Zahvaljujući boljim hirurškim tehnikama, boljem razumevanju imunog sistema, i razvoju lekova koji su potpomagale adaptaciju stranih organa u organizmu, stopa uspešnosti transplantacija organa  je dramatično skočila. Od 1982. godišnji broj transplantacija srca u SAD je uvećan dvadeset puta, broj transplantacija jetre četrdeset puta. Desetine milijardi dolara su uložene u ovu tehnologiju. Kao rezultat ovoga pojavila se velika tražnja za organima a ujedno i zabrana prodaje organa u SAD, Velikoj Britaniji, Nemačkoj itd. tako je nastalo međunarodno tržište organa. Svake godine, desetine hiljada organa se kupi i proda u Indiji, istočnoj Evropi, Rusiji, Egiptu i zemljama Afrike u organizaciji nekoliko svetskih dobavljača ljudskih organa. U siromašnim zemljama donori prodaju organe kako bi obezbedile hranu ili okućnicu ili se izvukli iz dugova. Trenutno , bubreg u Egiptu košta oko 10.000 do 15.000 dolara, u Indiji oko 1.500,r ožnjača košta oko 4,000 dolara,a parče kože oko 50 dolara. Nije redak slučaj da se pojave oglasi u novinama u kojima bubrežni bolesnici nude 4.000 dolara donatoru.

                Poslednja istraživanja u Indiji svedoče da su donatori siromašni radnici koji prodajom organa stiču više nego što bi tokom čitavog života mogli da uštede. Jedan od donora  koji je otvorio malu čajdžinicu od novca za bubreg komentariše: "Spreman sam da prodam i oko ili ruku ako je cena dobra." Praksa pokazuje da se siromašni najčešće odriču jednog oka i jednog bubrega ako već imaju dva.

               1991. Svetska zdravstvena organizacija je izvestila da je trgovina organima širom trećeg sveta dostigla alarmantne proporcije. "To je goruće pitanje" izjavio je jedan od službenika SZO "...i mi pokušavamo da osmislimo način da sa tim izađemo na kraj".
1987. na konferenciji evropskih ministarstava
 zdravlja trgovina ljudskim organima je okarakterisana  kao:
" Jedan od najriskantnijih poslova koji je čovek ikada preduzeo, a to je određivanje vrednosti sopstvenom telu i cene ljudskom životu."
 
 
(autor Andrew Kimbrell - autor više članaka i knjiga o životnoj sredini, tehnologiji i društvu, direktor Centra za bezbednost hrane) 
 
 


Osetljivost na razlike

                   Zar postoji samo jedno ili-ili? Jesmo li samo čovek ili žena, dete ili odraslo biće? Nemci ili Amerikanci, hrišćanske ili jevrejske vere? Ima li smisla govoriti, jer razgovor doduše pomaže tome da se onaj drugi razume, ali ne i tome da se podnese, a presudno je podnositi se, a ne razumeti? A što se podnošenja tiče -zar, u krajnjoj liniji, čovek nije spreman da podnese samo one slične sebi? Naravno da se s razlikama izlazi na kraj, a verovatno ih je nemoguće i izbeći. Ali nije li nužno da one ostanu u izvesnim okvirima? Mogu li stvari da idu dobrim putem kada se različitošću bazično dovodimo u pitanje?

                   Tek što je postavio ta pitanja, uplašio ih se. Čovek podnosi samo sebi slične-zar to nije rasizam ili šovinizam ili verski fanatizam? Deca i odrasli, Nemci i Amerikanci, hrišćani i Jevreji-zašto se ne bi podnosili? Podnose se svuda na svetu, ili bar svuda gde je svet onakav kakav bi trebalo da bude. Ali potom se upitao da li se možda ponose samo zato što su jedni ili drugi odustali od onog što su.  Zato što deca odrastaju , a Nemci postaju kao Amerikanci ili Jevreji kao hrišćani. Da li rasizam ili verski fanatizam počinje tek tamo gde nema spremnosti za taj zadatak? Tamo gde ni sam nisam spreman da za Saru budem Amerikanac ili Jevrejin? 

Odlomak,  Bekstva od ljubavi Bernharda Šlinka 

 

PS Moja draga i ja smo iste vere i nacije, al' varničimo zbog geografije, ja sam naime,  s' brda a ona, zaboga... iz ravnice.

LaughingYellEmbarassed

 

 


Kad odrastem, biću...po difoltu

                   Javni autoritet se primenjuje neposredno i izričito. Osoba od autoriteta otvoreno saopštava onoj koja joj je podređena :

"Moraš to da učiniš. U protivnom , protiv tebe će biti primenjene izvesne sankcije."

Anonimni autoritet teži da prikrije upotrebu prinude. On se pretvara da autoritet ne postoji, da se sve čini uz saglasnost pojedinca. Dok je nastavnik u prošlosti govorio Džoniju:

"Moraš to da učiniš, inače ću te kazniti"

Savremeni nastavnik kaže:

"Siguran sam da će ti se dopasti da to učiniš."

                U potonjem slučaju, sankcija za neposlušnost ne sastoji se u telesnom kažnjavanju, već se ogleda u ožalošćenom licu roditelja ili, što je još gore , u komuniciranju osećanja "neprilagođenosti", osećanja da se ne postupa onako kako postupaju ostali. Javni autoritet koristio je fizičku prinudu, dok anonimni autoritet primenjuje psihičko manipulisanje. 

                 Prelaz sa javnog autoriteta devetnaestog na anonimni autoritet dvadesetog veka bio je uslovljen organizacionim potrebama našeg savremenog industrijskog društva. Koncentracija kapitala dovela je do stvaranja gigantskih preduzeća kojima je upravljala hijerarhijski organizovana birokratija. Veliki konglomerati radnika i službenika rade zajedno, pri čemu je svaki pojedinac deo ogromnog mehanizma organizovane proizvodnje, koji, da bi uopšte funkcionisao, mora da funkcioniše glatko i bez zastoja. Pojedini radnik postaje samo zupčanik u mehanizmu. U takvoj organizaciji, pojedincem se upravlja i manipuliše.

                Pojedincem se takođe upravlja i manipuliše i u oblasti potrošnje u kojoj on, navodno, ispoljava slobodu izbora. Bilo da se radi o konzumiranju hrane, odeće, pića, cigareta, filmova ili televizijskih programa, na delu je moćni  aparat sugestije koji ima dva cilja: prvo, da stalno povećava apetit pojedinca za novim potrošnim dobrima; i drugo, da usmerava taj apetit u pravcu koji je najrentabilniji za industriju. Čovek se pretvara u potrošača, večito sisanče, čija je jedina željada troši više i "bolje".

                Naš ekonomski sistem mora da stvara ljude koji će odgovarati njegovim potrebama, ljude koji spremno sarađuju, ljude koji žele da sve više i više troše. Naš sistem mora da stvara ljude čiji su ukusi standardizovani, ljude koji su izrazito podložni uticaju, ljude čije se potrebe mogu predvideti. Našem sistemu su potrebni ljudi koji se osećaju slobodnim i nezavisnim, ali su uprkos tome spremni da čine ono što se od njih očekuje, ljudi koji će se bez trvenja uklopiti u društveni mehanizam, oni koji mogu da budu usmeravani bez prinude i vođa, i bez ikakvog drugog cilja izuzev onog da " dobro prođu ". Stvar, dakle, nije u tome što je autoritet nestao, pa čak ni u tome što je oslabio, već u tome što se iz javnog autoriteta prinude pretvorio u anonimni autoritet ubeđivanja i sugestije. Drugim rečima, da bi bio prilagodljiv, savremeni čovek  je prinuđen da gaji iluzije kako se sve događa uz njegovu saglasnost. Iako se ta saglasnost od njega može iznuditi pomoću suptilnog manipulisanja. Njegova saglasnost se , prema tome, stiče iza njegovih leđa, ili iza njegove svesti. 

               Isti izumi primenjuju se i u progresivnom obrazovanju. Dete je prinuđeno da proguta pilulu, ali ona je presvučena slojem šećera. Roditelji i nastavnici pobrkali su istinsko neautoritarno obrazovanje sa obrazovanjem putem ubeđivanja i skrivene prinude. Na taj način je progresivno obrazovanje degradirano. Nije uspelo da postane ono što je trebalo da bude i nikad se nije razvilo onako kako je trebalo...

... Zaista, kako veli pisac, ne postoje problematična deca, već samo " problematični roditelji" i "problematično čovečanstvo"...

...Verujem da je Nilov rad seme koje će proklijati. Njegove ideje će vremenom postati opšteprihvaćene u novom društvu u kojem sam čovek i njegovo otvaranje predstavljaju vrhunski cilj društvenih nastojanja. 

Erih From , iz predgovora knjige Slobodna deca Samerhila Aleksandra S. Nila

 


Tagliatelle a la peak oil

                   Ranije sam nešto spomenuo fenomen food porn-a, a sada je došlo vreme za prvi food porn eksperiment na blogu promena ideja. Sigurno ste i sami primetili koliko puno food porn blogova ima u blogosferi i uglavnom prednjače po posećenosti i popularnosti. Danas, ja kuvam za vaše oči, sa posebnim razlogom i namerom,   ali ćemo to   ostaviti da se krčka do samog kraja. Specijalitet koji danas pripremam je originalan i jedinstven, nema ga na menijima restorana, u pitanju je trenutak inspiracije tokom spremanja današnjeg ručka  koji sam nazvao (vidi naslov).

Prvo želim da vam predstavim konačne rezultate  a zatim ćemo preći  na pojedinosti i sastojke:

Taljatele a la peak oil Taljatele a la peak oil

 Upozorenje o sadržaju: 

Autor ovog recepta je kuvar amater, pripadnik neformalne škole u kulinarstvu poznatije kao GONZO kulinarstvo, pa se preporučuje da smesta odustanete od ideje da pokušate nešto slično kada ostanete nasamo sa sastojcima u kuhinji. 

OVO JE EKSPERIMENT!!!

U redu, sada kad  smo otklonili bojazan od bukvalnog čitanja  ovih redova, možemo da pređemo na predstavljanje neophodnih sastojaka: 

    Za pripremu Taljatela a la peak oil za dve osobe potrebno je: 

  1.  200-250 gr  testenina Tagliatelle ( uvoz iz Italije podrazumeva se )
  2. 1 čen belog  luka ( proverio sam deklaraciju uvoz iz Kine !?! Hm!!)
  3. 1 glavica crnog luka ( opet deklaracija , uvoz iz Egipta !?! Neverica)
  4. 200 grama svežeg spanaća ( valjda domaćeg, bez deklaracije)
  5. Maslinovo ulje La Espana ( naravno uvoz iz Španije)
  6. Origano u kesici ( uvoz iz Turske )
  7. 2 kisele pavlake u čaši ( naša kravica )
  8. 150-200 grama sitno isekcane slanine i prušuta (naša svinjica)
  9. konačno najmanje 1 barel ( 160 litara )  sirove nafte*

* u kalkulaciju ulazi približna količina fosilnih goriva potrebna  u pripremi zemljišta (đubriva), setvi, zaštiti i žetvi useva (mehanizacija), utrošena energija za proizvodnju hrane za prehranu životinja (tov),  utrošena energija za obradu, pakovanje i transport širom sveta, na kraju tu je i naš utrošak kad sednemo u auto i odvezemo se do supermarketa da sastojke kupimo.   Moderna poljoprivreda je proces pretvaranja nafte u hranu uz pomoć zemljišta i u potpunosti je zavisna od ograničenog resursa nafte. Izvori nafte se intenzivno crpe , a hrana je život. 

So,tagliatelle...kaput!!!

Prijatno!

 


Seks, laži i video CV

                Ako ste nezaposleni i ujedno besposleni evo mesta da okačite svoj video cv i stupite u željeni kontakt sa potencijalnim poslodavcima. Upoznajte ih sa svojim dragocenim radnim iskustvom, veštinama i ličnim kvalitetima i afinitetima. Objektivno predstavite vaš govorni i pismeni nivo engleskog jezika i neizostavno nabrojite šta sve umete sa MS office paketom i internetom. Naglasite da posedujete vozačku dozvolu b kategorije, da ste odslužili vojni rok i uverite ih da vas  niko krivično ne goni. Impresionirajte ih mukotrpno stečenim diplomama i zvanjima, dodajte i koju licencu, sertifikat i kurs knjigovodstva sa NU Božidar Adžija, ko šta ima i može . Ukratko se osvrnite na vaše šarenoliko radno iskustvo u trgovini na poziciji prodavca, u prodaji polisa životnog osiguranja, Avona i Oriflejma, rad na instalaciji i održavanju kućnih računara, u igraonicama i kladionicama . Istaknite i koje zvučno ime gde ste volonterski službovali ili pohađali stručnu praksu, to ostavlja utisak. Neobavezno nabacite i koji plemenit hobi i lične kvalitete , prećutite bračni status i poneko dete.

Važno!!! Sve mora da ključa od želje za učenjem, napredovanjem, usavršavanjem, timskim radom  i pozitivnom atmosferom. Ne dozvolite da bilo ko posumnja da potajno očekujete naknadu za rad, razume se da će vam već nešto velikodušno udeliti.

               Najvažnije na kraju pokažite iskrenu  nadu da će se neko od tih prestižnih, uglednih, renomiranih firmi umilostiti da vas  pozove na razogovor, ako ništa drugo ono bar da malo pred njima šenite uživo. Podignite glavu, udahnite duboko, mislite pozitivno...Biće posla!

               Evo baš pre neki dan se sastao novi   socio-ekonomski savet  od premijera, tajkuna  i lojalnih sindikalista da  pažljivo i na miru razmotri sve vaše aplikacije i kurikulume. Nije teško pogoditi ko je kome ,a povodom vašeg slučaja, primio i izrazio iskreno saučešće koje se prigodno nastavilo danom žalosti. Sastanak je već proglašen istorijskim a poruka je sledeća:
 
                  Kao stvoreni ste za poslove o kojima sanjate, imamo vas u bazi. U međuvremenu ostanite u svojim kućama i provežbajte još malo cv, dramatizujte sa ukućanima intervju za posao i najbitnije,  ne izlazite na ulicu bez preke potrebe.
                
 
 


«Prethodni   1 2 3 4 5 6 7 ... 20 21 22  Sledeći»