Kraj posredničkih prava na VoIP

Objavljeno 25/05,2009

                                           

tu, tuuu...

 

 
Vest da će Skype preći na open source FreeSwitch nagoveštava kraj posredničkih prava na VoIP (Voice Over IP) i telefoniju uopšte.

Ideja  VoIP-a je da zaobiđe staru mrežu i međunarodne pozive preusmeri na novu mrežu, sa drugačijim poslovnim modelom. Tarifirajući po bitu, pre nego pojedinačnom pozivu , VoIP je korisnicima doneo značajne uštede i doprineo zameni postojećeg biznis modela.

Otkako je klasična telefonija izbačena iz igre, niko više nije morao prijavljivati međunarodne pozive niti voditi računa o tome koja strana žice će platiti razgovor, dovoljno je namiriti svoju mesečnu obavezu i obilje minuta je na raspolaganju.

Kada je VoIP  bio novina, posrednička priroda Skypa je imala smisla. To je pomoglo da VoIP-u  zaživi u svojinski organizovanom svetu.

Taj svet  intenzivno nestaje , telefonske kompanije očekuje sudbina novinskih kompanija koje gube monopol nad informacijama.

(Otuda ništa ne deluje tako promašeno kao izgovor Telekoma da je prinuđen da podigne cene fiksne telefonije kako bi privukao potencijalnog stranog ulagača, koga ni na vidiku! He,he!)


Komentari

Polje za unos komentara