DUH VREMENA-ZEITGEIST

PRVI MEHANIZAM

NUŽNOST ODRŽANJA CIKLUSA POTROŠNJE

  Uloga čoveka u monetarnom sistemu ima tri pojavna oblika,

 Zaposleni- Potrošač- Poslodavac ( Vlasnik/Proizvođač)

Zaposleni izvršava zadatke za poslodavca u zamenu za novčanu nadoknadu, platu, dok poslodavac prodaje dobra ili usluge potrošaču u zamenu za profit, drugi oblik novčane nadokade. Naizmenično , i poslodavac i zaposleni preuzimaju ulogu potrošača, i zahvaljujući svojoj zaradi i profitu pribavljaju dobra i usluge važne za njihov opstanak.  Čin kupovine dobara i usluga, što je uloga potrošača, omogućava poslodavcu sticanje profita, a zatim i isplatu plate zaposlenom.

Drugim rečima, postoji uslov neprekidne potrošnje, koja održava poslodavca u biznisu, a zaposlenom čuva radno  mesto. (Dalje)


DUH VREMENA-ZEITGEIST

 

PRVI DEO - MONETARNA EKONOMIJA

POGLAVLJE 1-MEHANIZMI I POSLEDICE

  
Bliže određenje termina

 Termin Ekonomija se uopšteno definiše kao društvena nauka koja proučava proizvodnju, raspodelu i potrošnju dobara i usluga.

 Na početku 21.veka preovlađujući sistem praktično, svih ekonomija širom sveta je neki od oblika monetarnog sistema. Monetarni sistem koristi univerzalno sredstvo razmene, novac, čijim posredstvom pospešuje zapošljavanje, proizvodnju, distribuciju i potrošnju roba i usluga. Načinima primene  ovog sredstva, kao osnove ekonomskog sistema se bavi monetarna ekonomija.

 Uprkos činjenici  da nijedna nacija na planeti ne koristi ništa drugo osim principa teorije monetarne ekonomije u upravljanju sistemom, ipak postoje izvesne razlike. Uopšteno govoreći, ove razlike se odnose na stepen državnog administriranja tj. uticaja na eknonomske i finansijske tokove. Na početku ove skale, od veće do manje kontrole, je komunizam, kao oblik maksimalne državne kontrole, preko socijalizma, koji karakteriše delimična državna kontola do kapitalizma, za koji je tipičan mali ili nikakav uticaj države. Ove varijacije u primeni definišu društveno uređenje.

 Preovlađujuće društveno uređenje u savremenom svetu je kapitalizam, koji u svojoj suštini nosi teorijski koncept slobodnog tržišta.Kapitalizam možemo definisati kao ekonomski sistem u kom su sredstva za proizvodnju u privatnom vlasništvu, namenjena stvaranju profita, gde su investicije, distribucija, zarada i cenovna politika roba i usluga detreminisana silama koje deluju na slobodnom tržištu. (Dalje)


DUH VREMENA - ZEITGEIST (VODIČ ZA AKTIVISTE)

Uvod


Pokret ZEITGEIST je aktivistička grana projekta VENUS, u koji je ugrađen život i rad industrijskog dizajnera i socijalnog inženjera , Jacque Fresco-a. Jacque trenutno živi u Venus-u, na Floridi, gde blisko sarađuje sa prvim saradnikom, Roxanne Meadows. Pre svega, dobro je da pojasnimo da i sam Mr. Fresco smatra da njegovi  nazori i dostignuća , zapravo na jedinstven način proističu iz evolucije naučne misli čuvane i razvijane još od osvita antičkog vremena.  Pojednostavljeno, projekat Venus predstavlja i kroz pokret Zeitgeist odelotvoruje, nešto što možemo rezimirati kao, Primena naučnog metoda u interesu ljudskog društva. (Dalje)


Dijalog za kraj

  -Od tebe očekujem da kažeš istinu!

  -Koju istinu?

  -Celu!

  -O čemu?

  -Sve, od A do Š!

  -Ali kako?

  -Glasno i jasno!

  -Nije sad vreme za to.

  -Pa da, nikad nije vreme...

  -Opet počinješ.

  -Uskoro će biti kasno za sve.

  -Za šta će biti kasno?

  -Videćeš i kajaćeš se...

  -Zbog čega ću se kajati?

  -Zbog svega što ćeš izgubiti, a onda....

  -Nemoj više, molim te...

  -Da, da , tako je kad je neko kriv.

  -Za šta sam kriv?

  -Dobro ti znaš, ali nećeš da priznaš. Ugasi svetlo, i vrati  to ćebe ovamo.    Laku noć!

 

  (preko titla svira Zero 7, album Simple Things, tema Out of Town )


O virtuelnom poverenju

             Otkako se pojavio tzv. web 2.0, čija je jedna od odlika i interakcija i generisanje sadržaja od strane samih korisnika a ne webmastera, imam utisak da je web postao jedno ljudskije i prijateljskije mesto. Ovaj stav je generalan i podložan je kritici, ipak je u pitanju samo utisak. Valjda je nas (korisnika) mnogo više nego što je to bio slučaj u bliskoj prošlosti, i prosta brojčana nadmoć  čini da imamo jednu drugačiju sliku. U skladu sa ovim razvijao se i naš virtuelni identitet, koji je u početku dobro poslužio kao paravan za raznorazne frustracije i komplekse. Jednom rečju, poligon za skrivanje. Setite se vremena kad je chat bio popularan, i evolucije ka blogu i socijalnim mrežama. Internet je sada možda više poligon za otvaranje, oslobađanje i ljudsko prepoznavanje. Po prirodi nisam baš sklon neosnovanom pozitivizmu, ali čini mi se da je čovečanstvo ponovo na pravom kursu. I puca niotkuda mogućnost veličanstvene odiseje čoveka, uprkos svim strahovima , pretnjama i problemima. Čudesno je kad otvoriš poneki blog i tamo nađeš prijatelja, bez imena, bez godina, koji je otvorio svoju stranicu i napunio je svojim nepretencioznim, običnim,  iskrenim ljudskim štivom. Ne nedostaju nekada ni komentari, ni živa reč, ni slika. Dovoljne su samo reči, i svet se menja.


Pre dve godine (13.12.2006) TIME magazin je zato izabrao Vas, blogere, za ličnost godine. Čini mi se s punim pravom. Živeli , opravdali ste poverenje!

 

YOU
                               

 


«Prethodni   1 2 3 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  Sledeći»