DUH VREMENA-ZEITGEIST

PETI MEHANIZAM

MANIPULACIJA FINANSIJAMA

 Današnji novac je  fiat money , vrsta nezamenjivog novca koji nastaje državnim dekretom, što znači da njegova vrednost zapravo proističe isključivo iz odluke države. Drugim rečima, ništa drugo ne podržava vrednost novca do znoja radnika koji razmenjuju svoj rad za novac. Nekada davno postojao je zlatni standard, koji je bio osnova za vrednost novca, iako je i ovo bio proizvoljan način određivanja vrednosti novca jer je izvor vrednosti  prosto  bio prenet na jednu sirovinu, zlato. A vrednost svake sirovine zavisi od njene dostupnosti i  podleže uticaju ponude i tražnje, što je čini nestabilnom i u stalnoj fluktuaciji.   (Dalje)


DUH VREMENA-ZEITGEIST

 ČETVRTI MEHANIZAM

POREMEĆAJ SISTEMA VREDNOSTI

Naša verovanja i sistem vrednosti su produkt kulture. I dok su  izvesne ljudske osobine i ponašanje genetski predisponirani, znanje koje smo osvojili i način na koji delujumo i  shvatamo u skladu s njim je suštinski jedan novi fenomen.

 Imajući to u vidu, monetarnom sistemu je bio potreban neki vid komunikacije sa širokom javnošću kako bi obznanio šta je to novo što je moguće kupiti. Tako je nastao advertajzing. Karakteristika advertajzinga je promocija,  koja je u stvari manir u komunikaciji  koji ima za cilj da stvori naklonost prema proizvodu ili usluzi, tj predmetu promocije. Drugim rečima, posao advertajzinga je da namami i izmanipuliše potrošača da kupi određeni proizvod. Ovakva manipulacija ima mnogo oblika, ali jedan od najefektivnijih je poigravanje  zajedničkim vrednostima,uz pomoć kojeg se lako dolazi do onoga što je gotovo svakome bitno.

 Ipak, pre nego što nastavimo, bitno je naglasiti da obrazac masovne potrošnje koji trenutno postoji u Americi i širom sveta nije takav oduvek. Amerika je nastala na protestantskoj posvećenosti radu i radnoj etici gde su dominantne vrednosti štedljivost i ekonomičnost, sve do ranog XX veka kada su poslovni krugovi zajedničkim naporom uspeli da izopače ove vrednosti i stvore novu armiju impulsivnih, večno nezadovoljnih, statusno osvešćenih potrošača. Postepeno se došlo do toga da današnji amerikanac troši duplo više nego nakon II svetskog rata.

 Jedna od najmoćnijih formi manipulacije opštim vrednostima je u procesu identifikacije ličnosti sa određenim idealima. Patriotizam i religija su klasični primeri, koji kroz indoktrinaciju od malih nogu uslovljavaju pojednica da oseća blisku vezu sa nacijom ili verom,  na osnovu koje će kasnije  bezuslovno i nekritički  braniti te vrednosti. (Dalje)


DUH VREMENA-ZEITGEIST

TREĆI MEHANIZAM

PROFIT PRE SVEGA

Najjači motivator u monetarnom sistemu je profit, tj. bogaćenje na tuđem radu. Svi igrači u igri moraju, ako imaju nameru da prežive, da pronađu strategiju da obezbede prihod. Oni koji rade za platu se trude da što bolje naplate svoje usluge, dok se poslodavac konstantno trudi da smanji troškove u cilju maksimiziranja profita. Ovo je dominantan mentalitet u monetarnom sistemu, a oni koji su u poziciji materjalnog blagostanja su najčešće najbezobzirniji. Mnogi zagovornici profitnog sistema će vam govoriti o svojim etičkim standardima u svom radu, istorija je pokazala da je profit bolest koji ne truje samo naš lični i društveni život već i čitavu životnu sredinu od koje zavisi sve što nam je potrebno da opstanemo kao vrsta.

 Kako bilo, pre nego što se pozabavimo negativnim posledicama profitnog mentaliteta, razmotrićemo i stavove koje mnogi stavljaju u prilog profitu- podsticajnost i preduzimljivost.  (Dalje)


DUH VREMENA-ZEITGEIST

DRUGI MEHANIZAM

                                                 IZOBILJE OSKUDNOSTI

U monetarnoj ekonomiji, jedan od fundamentalnih zakona je zakon ponude i tražnje, koji jednostavno ukazuje na činjenicu da što je nečega više, to manje vredi. Na primer, pijaće voda je kroz istoriju je važila za obilan resurs, što je činilo  komercijalno neupotrebljivom. Ipak, zagađenje vodenih tokova nas je dovelo do komercijalizacije i tog resursa, tako da voda dostiže cenu višu i od nafte. Prostim rečima, što je resurs oskudniji to je profitabilniji. Ako kompanija uspe da ubedi tržište u oskudnost proizvoda koji nudi, moći će da postigne i bolju cenu. Ovo proizvodi snažnu motivaciju da se proizvod učini oskudnim. Isto se ponašaju i centralne banke gotovo svih zemalja kreirajući nestašicu novca u cilju pritiska na tržište novca. Bernard Lietaer, dizajner evropske valute ukazuje,

 

Pohlepa i nadmetanje nisu  nepromenljiva osobina čoveka...pohlepa i strah od nemaštine su konstantno podsticani  i pojačavani  pod uticajem  novca... Mi možemo da proizvedemo dovoljno hrane za sve... ali jasno je da nema dovoljno novca da tu hranu plati. Oskudnost je u našim nacionalnim valutama. Zapravo, svrha centralne banke je da kreira i održi  novac oskudnim. Direktna posledica ovoga je da se moramo međusobno boriti u cilju opstanka. (Dalje)


DUH VREMENA-ZEITGEIST

PRVI MEHANIZAM

NUŽNOST ODRŽANJA CIKLUSA POTROŠNJE

  Uloga čoveka u monetarnom sistemu ima tri pojavna oblika,

 Zaposleni- Potrošač- Poslodavac ( Vlasnik/Proizvođač)

Zaposleni izvršava zadatke za poslodavca u zamenu za novčanu nadoknadu, platu, dok poslodavac prodaje dobra ili usluge potrošaču u zamenu za profit, drugi oblik novčane nadokade. Naizmenično , i poslodavac i zaposleni preuzimaju ulogu potrošača, i zahvaljujući svojoj zaradi i profitu pribavljaju dobra i usluge važne za njihov opstanak.  Čin kupovine dobara i usluga, što je uloga potrošača, omogućava poslodavcu sticanje profita, a zatim i isplatu plate zaposlenom.

Drugim rečima, postoji uslov neprekidne potrošnje, koja održava poslodavca u biznisu, a zaposlenom čuva radno  mesto. (Dalje)