Biokolonizacija-Monopol nad životom

Era biokolonizacije je zvanično započela 1980. presudom američkog Vrhovnog suda u slučaju Diamond VS. Chakrabarty. Presuda u ovom nezapaženom slučaju će se konačno pokazati najvažnijom i najsramotnijom presudom veka.

Parnica je otpočela 1971. kada je mikrobiolog indijskog porekla Ananda Mohan Chakrabarty, zaposleni General Electric-a, razvio tip bakterije sposobne da apsorbuje naftu. General Electric je smesta aplicirao novi patent patentnom zavodu koji je nakon nekoliko godina ispitivanja odbio zahtev General Electrica-a uz obrazloženje da u skladu sa tradicijom i legalnom praksom žive vrste (proizvode prirode) nije moguće patentirati.

Najzad, slučaj je dospeo i na Vrhovni sud. GE i druge korporacije su nastojale da dokažu da su tzv. oblici života jednostavni hemijski proizvodi koji se mogu patentirati kao i svaki drugi fabrikat. Malobrojni oponenti i zainteresovane grupe su se protivile ovom tumačenju sa pozicije da ukoliko se nekom dodeli pravo na patentiranje živog organizma, svi ostali koji takođe nastoje da patentiraju život imati argument da život nema živtonosna i neprikosnovena svojstva. A kada se to jednom prihvati, živa materija će biti svedena na hemijski sastav, ili tek prostu smešu materije. Protivnici su takođe upozoravali da će profitni podsticaj ubrzati proces komercijalizacije bioinženjeringa i isključiti mogućnost objektivne edukacije javnosti i njeno uključivanje u proces donošenja ovako važnih odluka.

Gotovo svi su očekivali da će Vrhovni sud podržati patentni zavod i odbiti General Electric. Ipak, u junu 1980. Vrhovni sud je obelodanio svoju iznenađujuću odluku da Chakrabarty-u dodeli patentno pravo. U obrazloženju suda stoji da nije pitanje postoji li značajna razlika (u smislu patentiranja) između živih i neživih stvari, već da li se živi proizvodi mogu smatrati ljudskim izumom.

Naredna decenija je pokazala da su obe strane bile u pravu. Patentiranje jeste pokrenulo biotehnološku industriju  kao što je GE i priželjkivao ali je takođe pokrenulo jezivu paradu nakaza od koje su drugi strahovali  kada su ukazivali na izvesnu  eroziju standarda u bioinženjeringu. Naime , kada se načini taj prvi korak kratak je put od patentiranja mikroba preko biljaka, životinja i konačno do ljudskog gena, ćelija i tkiva.
 
 

( autor Andrew Kimbrell - autor više članaka i knjiga o životnoj sredini, tehnologiji i društvu, direktor Centra za bezbednost hrane)

nastaviće se....

 


Biokolonizacija

               Biotehnologija nastavlja težnju čovečanstva da prevlada prirodu, i to čini efikasno kao nijedna tehnologija u ljudskoj istoriji.  Bioinženjeri sada manipulišu oblicima života na sličan način na koji su inženjeri industrijske revolucije bili u stanju da izdvoje, sintetišu,  uoče korisnost i upotrebe neživu materiju. Baš kao što su prethodne generacije manipulisale plastikom i metalima u uređajima i proizvodima industrijskog doba, mi sada manipulišemo i zaista pretvaramo živu materiju u robu u globalnoj eri biotehnologije.
              Sa postojećom tehnologijom, moguće je iseći, ubaciti, urediti i programirati genetski materjal, dakle osnovnu shemu života.  Ovim tehnikama, novi inženjeri života preuređuju genetsku strukuturu živog sveta stvarajući hijade novih mikroba, biljaka i životinja, proizvoljno ukrštajući i miksajući  genetske strukture.  Nedavne  kreacije biotehnologije su svinja  modifikovana ljudskim genom rasta kako bi dobila na veličini, paradajz modifikovan genom žabe zbog otpornosti na niske temperature i vlagu, losos sa genom rasta domaće stoke kako bi dobio na težini i veličini, svetleće biljke duvana sa fluorescencijom gena svica, i laboratorijski miševi sa virusom AIDS-a u genetskom kodu.
               Biotehnolozi su takođe u stanju da traže i izoluju vredne genetske materjale iz doslovno svakog živog organizma.  Mogu da kloniraju i  industrijski proizvode DNK, hromozome, enzime i ostalu biohemiju. Nedavano dostignuće je štancovanje klonova višeg reda sisara.
Sa ovim mogućnostima, genetski inženjering predstavlja ultimativno sredstvo manipulacije životom.  Po prvi put naučnici imaju moć dizajnera i arhitekata života, i način da preokrenu tok evolucije stvarajući nove vrste mikroba, biljaka i životinja profitabilnijih za poljoprivredu i industriju.
Sirovina za ovaj poduhvat su genetski resursi i na isti način na koji je industrijsko doba kolonizovalo svet u potrazi za fosilnim gorivima, biokolonizatori tragaju za novim genetskim materjalima  koji se mogu transformisati u profitabilne proizvode putem genetskog inženjeringa. Bioistraživači znaju gde da pronađu biodiverzitet koji im je potreban.
                Prema Institutu Svetskih Resursa više od polovine životinjskih i biljnih vrsta žive u kišnim šumama Trećeg sveta i nigde više.  Neindustrijalizovano priobalje takođe krije nekoliko miliona vrsta potrebnih novim inženjerima života. Treći svet se suočava sa genetskom   groznicom dok  vlade i korporacije vrše invaziju na njihove šume i priobalja u potrazi za genetskim zlatom.  Ni ljudi nisu izuzeti iz ove potrage.  Transplantacija organa i fetusa, genetska manipulacija  ćelijama i krvlju je podigla cenu ljudske krvi, organa, matičnih ćelija i gena.  Prikupljanje i prodaja ljudskih organa postaje vodeća industrija.
             Mnogi predviđaju da će 21. vek biti era biotehnologije.  Predvodnici biokolonizacije, vlade i kompanije su svesni da će oni koji kontrolišu genetske resurse planete presudno uticati na svetsku ekonomiju u  bliskoj budućnosti.  Kako god,  nova trka za internacinoalnu prevlast  u inženjeringu i komercijalizaciji života predstavlja novu i veoma opasnu pretnju za osetljivi ekosistem planete  i sve njene stanovnike.  Povrh toga,  postavlja se pitanje od najviše važnosti za čovečanstvo:

Da li naučnici, korporacije imaju pravo da proizvoljno menjaju genetski kod živih vrsta?
Da li je dobro miksovati genetski čitavog živog carstva u ime profita ili korisnosti? 
Postoji li  granica do koje se sme ići u genetskoj modifikaciji živih vrsta? 
Zar ne treba zaštiti genetski integritet biološke zajednice? 
Postoji li nešto dragoceno i sveto u vezi života ili oblike života možemo tretirati kao robu na novom biotehnološkom tržištu? 
Da li je genetska raznovrsnost zajednička baština ili je možemo poveriti  korporacijama i vladama?

              Vlade, kompanije i naučnici kao predvodnici biorevolucije podstreknuti naučnom radoznalošću i profitom,  vešto izbegavaju bilo kakvu diskusiju o bizarnim  implikacijama njihovih akcija.
              Šta više, takozvani  “bioetičari” angažovani od strane vlade ili naučnih ustanova čini se nisu u stanju da se suprotstave progresu u manipulaciji i prodaji života.  Oni takođe pokazuju sklonost da nešto nezamislivo vide kao diskutabilno,  diskutabilno kao nešto što je moguće opravdati, i na kraju opravdljivo kao rutinu.  I dok gotovo sva istraživanja međunarodnog  mnenja  ukazuju na većinsko protivljenje  biotehnološkim eksperimentima i biokolonizaciji,  ipak to još uvek ne vodi uspostavljanju masovnog   pokreta  i biodemokratskog otpora koji bi insistirao na učešću  javnosti u donošenju odluka  od egzistencijalnog značaja. Bez takvog jednog pokreta , biotehnološka revolucija sa nepredvidivim ekološkim i etičkim implikacijama će nastaviti da se  odvija  bez ikakve  kontrole.

( autor Andrew Kimbrell - autor više članaka i knjiga o životnoj sredini, tehnologiji i društvu, direktor Centra za bezbednost hrane)

nastaviće se....

 

 


Food Porn

       Ako je i vama prva asocijacija na food porn fetišizirana upotreba hrane u pornografiji ili erotskim filmovima, tek da pojasnim,  preciznija fraza za ovo je food play. Suprotno ovome, food porn  je lukava  upotreba pornografskih trikova i seksualnih asocijacija  advertajzera  u vizuelnoj prezentaciji kulinarskih specijaliteta, kulinarskih šou programa, oglašavanju  prehrambenih proizvoda, ili još šire (kako wiki kaže)  glorifikaciji  hrane kao seksualnog surogata.

Na sličan način na koji pornografija supstituiše realne seksualne odnose, food porn to čini sa pripremanjem i konzumiranjem hrane. 

       Pornografija podstiče  posmatrača da zamisli  činove koji su u realnom životu neostvarljivi , food porn to radi  glorifikujući egzotična  jela  sa retkim, gotovo nedostupnim sastojcima koji donose nadrealan užitak.U oba slučaja mozak postaje neobično aktivan i navučen na biohemijske procese koji se u mozgu odvijaju u vrhunskim trenucima vizuelnog uživanja. Uz pomoć epinefrina, noradrenalina, adrenalina i testosterona food porn slike ostaju zaključane u pamćenju što je ultimativni cilj proizvođača, oglašivača i prodavca.U oba slučaja konzument žrtva ima problem da povrati i ponovo uspostavi prirodan odnos  kako  prema intimi tako i prema ishrani.

Poremećaji u ishrani su jednako raznovrsni i rasprostranjeni  kao i  seksualne devijacije.  

Posledica gubitka ravnoteže je čitav spektar poremećaja u ishrani od kompulzivnog prejedanja do anoreksije. I dok nauka ne uspeva da detektuje jasne uzroke epidemije, preduzimači na instinktivnim ljudskim porivima mogu nesmetano da nastave biznis. 


 
 

Ilustracije preuzete ovde

 


Jagode sa neba

              U neverici iznova čitam tekst ovog nadrealnog  oglasnog članka u današnjem Blicu i polako počinjem da verujem da je zapravo  u pitanju manifest dekadentnog konzumerizma. Evo nekoliko činjenica o prednostima konzumiranja ovog neverovatnog  proizvoda u odnosu na običnu pitomu jagodu.

 1. Proizvod je rezultat predanog rada neimenovanog  evropskog stručnjaka za hortikulturu koji je  usavršio jagode tako da one sada rastu na drvetu i do 1,3m visine.
 2. Dovoljno ih je posaditi u običnu saksiju i povremeno zaliti i sačekati iznenađenje u obliku drveta koje raste sve više i više i rađa u ogromnim crvenim  grozdovima.
 3. Sezona je produžena na čitavih 6 meseci.
 4. Nije potrebno da činite dodatni napor i saginjete se da bi ste ubrali jagode kao nekad. 
 5. Za razliku od obične jagode koja raste "u blatu" okružena "štetočinama" (!?!) ovo drvo rađa "čiste i umivene  plodove" na dohvat ruke. 

             Ne  preostaje nam ništa drugo nego  da zagrizemo i okrenemo broj telefona. Ipak, pre toga ćemo pročitati šta Masanobu Fukuoka u Revoluciji jedne slamke kaže o hrani i prirodnoj ishrani a u odbranu "prljave" prirode:

 • Ako postaneš prirodna osoba, možeš jesti što god hoćeš.
 • Kad više ne želiš jesti nešto ukusno, možeš okusiti pravi ukus svega što jedeš.
 • Lako je staviti na sto jednostavna jela prirodne hrane, ali malobrojni su oni koji mogu uživati u takvoj gozbi.
 • Prirodna ishrana leži pred nogama.
 • Ljudi danas jedu umom, a ne telom.
 • Hrana je život, a život se ne sme udaljiti iz prirode.

 

 


Zavera činjenica

Collapse
 

                  Najnovije ostvarenje američkog dokumentariste Chris Smith-a,( poznatog po filmovima American Movie, Yes Men..) film nedvosmislenog naslova Collapse, u prvi mah ostavlja utisak još-jednog-u-nizu  filma namenjenog određenoj publici, sklonoj paranoji, senzaciji, katastrofama i teoriji zavere . Nije prvi put da se neko objavi sa svojom mračnom vizijom budućnosti, manje više uvek neko govori o kraju sveta, apokalipsi, sudnjem danu, sumraku civilizacije koja se po pravilu ne dešava ( aktuelan checkpoint 2012).

                 Ipak, ako pažljivo uđemo u kontekst ovog  filmskog portreta Michael Ruppert -a, kao intrigantnog medijuma  koji nam se obraća iz polumraka svog doma koji odaje utisak podruma, možda čak bunkera, sa jasnom porukom o izvesnom krahu civilizacije kakvu poznajemo, shvatamo da ovo ostvarenje nije jedno od mnogih. Ono što ga jasno izdvaja jeste logika, argumentacija i analitički pristup savremenim problemima i perspektivama. Kada priča već jednom krene Michael Ruppert prosto  dominira razumevanjem najkompleksnijih problema današnjice  poput energetskih, ekonomsko-finansijskih i populacionih. Narator se jasno ograđuje od teorija zavere uz opasku da se on  bavi jedino zaverom činjenica. 

                Sigurno je da će film izazvati protivrečne reakcije, sve  u zavisnosti sa kog aspekta pristupamo stvarnosti , tj. u kojoj fazi smo aktuelne agonije a po Michael-u to su sledeća stanja: poricanje-bes-izbegavanje-depresija-prihvatanje.  Samo bez panike, propast je nešto što se dešava po pravilu svim velikim civilizacijama.