Biokolonizacija

Objavljeno 09/03,2010

               Biotehnologija nastavlja težnju čovečanstva da prevlada prirodu, i to čini efikasno kao nijedna tehnologija u ljudskoj istoriji.  Bioinženjeri sada manipulišu oblicima života na sličan način na koji su inženjeri industrijske revolucije bili u stanju da izdvoje, sintetišu,  uoče korisnost i upotrebe neživu materiju. Baš kao što su prethodne generacije manipulisale plastikom i metalima u uređajima i proizvodima industrijskog doba, mi sada manipulišemo i zaista pretvaramo živu materiju u robu u globalnoj eri biotehnologije.
              Sa postojećom tehnologijom, moguće je iseći, ubaciti, urediti i programirati genetski materjal, dakle osnovnu shemu života.  Ovim tehnikama, novi inženjeri života preuređuju genetsku strukuturu živog sveta stvarajući hijade novih mikroba, biljaka i životinja, proizvoljno ukrštajući i miksajući  genetske strukture.  Nedavne  kreacije biotehnologije su svinja  modifikovana ljudskim genom rasta kako bi dobila na veličini, paradajz modifikovan genom žabe zbog otpornosti na niske temperature i vlagu, losos sa genom rasta domaće stoke kako bi dobio na težini i veličini, svetleće biljke duvana sa fluorescencijom gena svica, i laboratorijski miševi sa virusom AIDS-a u genetskom kodu.
               Biotehnolozi su takođe u stanju da traže i izoluju vredne genetske materjale iz doslovno svakog živog organizma.  Mogu da kloniraju i  industrijski proizvode DNK, hromozome, enzime i ostalu biohemiju. Nedavano dostignuće je štancovanje klonova višeg reda sisara.
Sa ovim mogućnostima, genetski inženjering predstavlja ultimativno sredstvo manipulacije životom.  Po prvi put naučnici imaju moć dizajnera i arhitekata života, i način da preokrenu tok evolucije stvarajući nove vrste mikroba, biljaka i životinja profitabilnijih za poljoprivredu i industriju.
Sirovina za ovaj poduhvat su genetski resursi i na isti način na koji je industrijsko doba kolonizovalo svet u potrazi za fosilnim gorivima, biokolonizatori tragaju za novim genetskim materjalima  koji se mogu transformisati u profitabilne proizvode putem genetskog inženjeringa. Bioistraživači znaju gde da pronađu biodiverzitet koji im je potreban.
                Prema Institutu Svetskih Resursa više od polovine životinjskih i biljnih vrsta žive u kišnim šumama Trećeg sveta i nigde više.  Neindustrijalizovano priobalje takođe krije nekoliko miliona vrsta potrebnih novim inženjerima života. Treći svet se suočava sa genetskom   groznicom dok  vlade i korporacije vrše invaziju na njihove šume i priobalja u potrazi za genetskim zlatom.  Ni ljudi nisu izuzeti iz ove potrage.  Transplantacija organa i fetusa, genetska manipulacija  ćelijama i krvlju je podigla cenu ljudske krvi, organa, matičnih ćelija i gena.  Prikupljanje i prodaja ljudskih organa postaje vodeća industrija.
             Mnogi predviđaju da će 21. vek biti era biotehnologije.  Predvodnici biokolonizacije, vlade i kompanije su svesni da će oni koji kontrolišu genetske resurse planete presudno uticati na svetsku ekonomiju u  bliskoj budućnosti.  Kako god,  nova trka za internacinoalnu prevlast  u inženjeringu i komercijalizaciji života predstavlja novu i veoma opasnu pretnju za osetljivi ekosistem planete  i sve njene stanovnike.  Povrh toga,  postavlja se pitanje od najviše važnosti za čovečanstvo:

Da li naučnici, korporacije imaju pravo da proizvoljno menjaju genetski kod živih vrsta?
Da li je dobro miksovati genetski čitavog živog carstva u ime profita ili korisnosti? 
Postoji li  granica do koje se sme ići u genetskoj modifikaciji živih vrsta? 
Zar ne treba zaštiti genetski integritet biološke zajednice? 
Postoji li nešto dragoceno i sveto u vezi života ili oblike života možemo tretirati kao robu na novom biotehnološkom tržištu? 
Da li je genetska raznovrsnost zajednička baština ili je možemo poveriti  korporacijama i vladama?

              Vlade, kompanije i naučnici kao predvodnici biorevolucije podstreknuti naučnom radoznalošću i profitom,  vešto izbegavaju bilo kakvu diskusiju o bizarnim  implikacijama njihovih akcija.
              Šta više, takozvani  “bioetičari” angažovani od strane vlade ili naučnih ustanova čini se nisu u stanju da se suprotstave progresu u manipulaciji i prodaji života.  Oni takođe pokazuju sklonost da nešto nezamislivo vide kao diskutabilno,  diskutabilno kao nešto što je moguće opravdati, i na kraju opravdljivo kao rutinu.  I dok gotovo sva istraživanja međunarodnog  mnenja  ukazuju na većinsko protivljenje  biotehnološkim eksperimentima i biokolonizaciji,  ipak to još uvek ne vodi uspostavljanju masovnog   pokreta  i biodemokratskog otpora koji bi insistirao na učešću  javnosti u donošenju odluka  od egzistencijalnog značaja. Bez takvog jednog pokreta , biotehnološka revolucija sa nepredvidivim ekološkim i etičkim implikacijama će nastaviti da se  odvija  bez ikakve  kontrole.

( autor Andrew Kimbrell - autor više članaka i knjiga o životnoj sredini, tehnologiji i društvu, direktor Centra za bezbednost hrane)

nastaviće se....

 

 


Komentari

 1. 03/09,2010 | 12:25

  Mislim da je ovo veoma zanimljivo štivo:
  http://www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp

  Ispečeno u UN-u, mislim da je ovo direktiva za sprovođenje bio terorizma. Ima dosta materijala o tome na netu.

  http://www.vesti-online.com/Slobodno-Vreme/Zdravlje/17496/Codex--Pakleni-plan-trovanja-Srbije

 2. 03/09,2010 | 12:57

  Upravo sam ispratio vest sa tvog buzza, za CA prvi put čujem ali mi je vrlo dobro poznat Monsanto i hazard genetski modifikovane hrane. Duh je već napustio bocu i nažalost nikakva zakonska regulativa tu ne može pomoći. Jednom pušteni GMO u prirodno okruženje odrađuju svoj genetski "program" i vode biološki rat potiskujući autohtone biljne vrste. Meksiko ima velikih problema da zaštiti prirodne sorte kukuruza od kopnenog prodora GM vrsta iz Amerike. Slična stvar je sa Indijom koja se muči da iskoreni GM pamuk i vrati se tradicionalnoj proizvodnji. Ono što se dešava je neka vrsta biološkog trećeg svetskog rata, biorevolucije. Ni oni koji to svesno rade, očigledno ne znaju šta rade.

 3. 03/09,2010 | 13:11

  Znaš šta, mislim da vinovnici znaju šta rade i da to rade svesno, jer se tu vrte "debele" pare.

  Nego, pogledaj ovaj članak iz jučerašnjeg Blica:
  http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/179792/Aditiv-E-211-u-vecim-kolicinama-opasan-za-organizam-
  Ću i njega da buzzujem.

 4. 03/09,2010 | 13:18

  Ma svesni su oni svojih akcija ali nisu mogućih posledica. Od profita se lako gubi razum. Hiljade različitih problema ima samo jednog te istog uzročnika pohlepu.

 5. 03/09,2010 | 13:22

  Pa da, to si lepo rekao, u korenu svega je pohlepa, a tu mnogi izgube svaki kriterijum. Ko još razmišlja o posledicama kad se popne "visoko"?! Drugačije stvari izgledaju iz žablje perspektive.

 6. 03/09,2010 | 14:40

  'Ni oni koji to svesno rade, očigledno ne znaju šta rade!'
  Pitanje je samo šta će preduzeti kada im dodje iz dupeta u glavu, i šta mi kao slamčice na vetru možemo da preduzimamo!!!

 7. 03/11,2010 | 22:31

  Dobrodošla etonote, mi slamčice možemo mnogo. M.Fukuoka tvrdi da je slamka kadra da napravi čitavu revoluciju u "Revoluciji jedne slamke". Interesantna knjiga imaš link na

  http://promenaideja.blog.rs/blog/promenaideja/zeitgeist/2009/09/29/dogma-ekonomskog-rasta

  Pozdrav,

Polje za unos komentara