Bez čega se ne može

Objavljeno 09/09,2009

"Pre nego što su naša bela braća došla da nas civilizuju, mi nismo znali za zatvor, pa nismo imali ni prestupnike. Bez zatvora, nema ni prestupnika. Nismo imali brave ni ključeve, pa nije bilo ni lopova. Kad je neko bio tako siromašan da nije imao konja, šator ili ćebe, on bi, u tom slučaju, sve to dobio na poklon. Bili smo isuviše  necivilizovani da pridajemo važnost privatnoj svojini. Nismo znali za novac, a samim tim ni ljudski život nismo merili njegovim bogatstvom.
Nismo imali pisanih zakona, ni advokata, političara, i kako bismo onda varali i obmanjivali jedni druge.  Bili smo u tako jadnom stanju kad je beli čovek došao  da ne znam kako da objasnim kako smo uopšte opstali ne znajući te osnovne stvari, bez kojih se (kako nam kažu)  u civilizovanom društvu ne može. "
                                            John Fire Lame Deer - Sioux Lakota 1903-1976
 
 
 


Komentari

  1. 09/09,2009 | 15:57

    Nažalost i danas nam kauboji kroje kapu. Zbrisali su sa lica zemlje čitave kulture.
    pozdrav

  2. 09/09,2009 | 23:56

    Jadni Indijanci, tako su teško živeli... mi smo danas srećni što živimo u civilizovanom društvu. :))

Polje za unos komentara